14825605303052900.jpg

پروژه دپارتمان بین المللی مدرسه بین المللی تیانجین تدا

مدرسه بین المللی تیانجین تدا در سپتامبر 1994 تأسیس گردید. این یک مدرسه عمومی است که متعلق به کمیته مدیریت ناحیه تیانجین است. از سال 2002 به یک مدرسه دو زبانه تبدیل گردید که خدمات آموزشی را هم به دانش آموزان چینی و خارجی ارائه می دهد. برای رعایت الزامات ضد لرزه ای، مدرسه نوسازی شد. شرکت ما تمام میراگرهای مورد نیاز برای این پروژه را تأمین نموده است.