پروژه هتل بین المللی QIAYNG-SHENGSHITIANMEI در شهر شیچانگ

این هتل در تقاطع دو جاده SpaceFlight و Renhe، در مرکز شهر شیچانگ در استان سیچوآن چین واقع گردیده است. این هتل یک مجتمع تجاری است که متشکل از یک هتل مسافرتی پنج ستاره بین المللی، ساختمان اداری کلاس A، هتل تجاری و یک مرکز بزرگ خرید می باشد. شیچانگ یکی از پر خطرترین مناطق چین از منظر لرزه خیزی است. به همین دلیل این ساختمان از میراگرهای ویسکوز مایع برای کاهش خسارت و کنترل ارتعاشات سازه بهره جسته است. شرکت ما تمام میراگرهای این پروژه را تأمین نموده است. 

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 1500/1100/1000

تعداد مورد استفاده: 274 عدد

ضریب میرایی: 0/2

ظرفیت جابجایی: mm 50±