پروژه بیمارستان عمومی شماره یک شهر سوقیان

بیمارستان عمومی شهر سوقیان یک بیمارستان دولتی درجه 3 کلاس A (بالاترین سطح بیمارستان در چین) واقع در استان ژیانگسو است که به طور کامل سرمایه گذاری آن توسط دولت انجام و در سال 2015 به بهره برداری رسید.

بیمارستان زمینی به مساحت 330 هکتار را پوشش می دهد و زیربنای آن به بیش از 220000 متر مربع می رسد. ساختمان اصلی بیمارستان 22 طبقه بوده و ارتفاع آن نیز حدود 89/6 متر است. شهر سوقیان با داشتن شدت لرزه خیزی درجه 8، از راه حل میراگرهای ویسکوز بهره گرفته است. شرکت ما تأمین کننده میراگرها در این پروژه بوده است.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 1200/1100/950

تعداد مورد استفاده: 253 عدد

ضریب میرایی: 0/2

ظرفیت جابجایی: mm 45±