پروژه بیمارستان عمومی شماره یک شهرستان یلیانگ در استان یوننان

این پروژه یک بیمارستان عمومی است که در سال 1936 تأسیس شده است. یک بیمارستان حرفه ای و مدرن و کلاس بالا است و به عنوان یکی از 10 بیمارستان برتر شهر کونمینگ از آن تقدیر شده است. کل پروژه سطحی بیش از 18180 مترمربع را پوشش می دهد و با زیربنایی بیش از 81706/2 مترمربع که شامل بیمارستان جدیدی که در سال 2012 ساخته شده است نیز می شود. بیمارستان جدید متشکل است از یک ساختمان 24 طبقه برای بیماران بستری شده، ساختمانی 6 طبقه برای بیماران سرپایی و ساختمانی 7 طبقه چندمنظوره است. حدودا 80 میلیون دلار در ساخت و تجهیز این بیمارستان سرمایه گذاری شده است که با فناوری پیشرفته میراگرها مجهز گردیده است. شرکت ما تمامی تجهیزات میراگر این پروژه را تأمین نمود.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 1200

تعداد مورد استفاده: 144 عدد

ضریب میرایی: 0/15

ظرفیت جابجایی: mm50±