QQ图片20170124093242.png

پروژه مشاور املاک تجاری دیژینیوآن در شهر شیامن

این پروژه در جاده جنوبی هوبین، ناحیه شهر شیامن در استان فوجیان چین قرار گرفته است. یک مجموعه ای تجاری و مسکونی است که شامل 5 ساختمان مسکونی مستقل 62 طبقه و 2 ساختمان تجاری 5 طبقه (2 طبقه زیرزمین و 3 طبقه روی زمین) می باشد. سازه ی ساختمان ها از نوع فولادی است. زیربنای پروژه به بیش از 697/54286 متر مربع می رسد و مساحت سازه ای آن بالغ بر 550064/5 متر مربع است. در کل پروژه از فناوری پیشرفته میراگرها به منظور پرهیز از تأثیر بارهای اعمالی خارجی استفاده شده است و شرکت ما میراگرهای ویسکوز مایع این پروژه را تأمین نموده است.

نوع میراگر مورد استفاده: میراگر ویسکوز مایع

ظرفیت نیرو: kN 2000

تعداد مورد استفاده: 28 عدد

ضریب میرایی: 0/25

ظرفیت جابجایی:  mm75±