201611290923075929.png

ایستگاه برق دوین های 1 در ویتنام: پروژه نیروگاه MW 622/5×2

نیروگاه برق دوین های ویتنام، مجموعه ای در حال ساخت از نیروگاه های سوخت زغال سنگی در ویتنام است، این نیروگاه در منطقه دویان های، استان ترا وین قرار گرفته است. دویان های یک نیروگاه با ظرفیت 1245 مگاوات دارد و خروجی سالیانه آن حدود 8-5/7 گیگاوات خواهد بود. این نیروگاه 5/1 میلیارد دلار ارزش دارد. ساخت دویان های 1 در 19 سپتامبر 2010 شروع شد. پیمانکار اصلی ان گروه چینی نیروی شرق است. پروژه به اتمام رسید و در 2 ژانویه 2016، به دولت ویتنام تحویل داده شد. شرکت ما کمک فنرهای فنری را برای این پروژه تأمین نمود.