فاز یک نیروگاه حرارتی کالیسیندو واقع در هند: پروژه نیروگاه زغال سنگی MW 660×6  فوق بحرانی 

نیروگاه حرارتی هند در ناحیه جهالاوار، ایالت راجاستان هند واقع شده است. این نیروگاه تحت مالکیت یک شرکت سهامی عام تولید نیروی زیر مجموعه دولت راجاستان است. کل ارزش پروژه حدود 4/1 میلیارد دلار است. واحد شماره یک مولد نیرو در مارس 2014 تمام و به بهره برداری رسید و واحد شماره دو در سال 2015. ارتفاع دودکش آن 275 متر است. ارتفاع دو برج خنک کننده کارخانه 202 متر که بلندترین برج خنک کننده در دنیاست. شرکت ما تأمین کننده ی کمک فنرهای هیدورلیکی برای این پروژه بوده است.